DATÇA DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI SPOR KULÜBÜ (DADADOSK)

Kategori: Haberler - Duyurular | 0

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU DİVAN TUTANAĞI

DADADOSK yönetim kurulunun almış olduğu karar gereği, 25/03/2023 tarihinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısı üyelere gazete, sms, internet sayfasında ve Whatsapp ile duyurulduğu tespit edildi. Çoğunluk sağlanamaması durumunda 2. toplantının 01/04/2023(bugün) yapılacağının aynı duyuruda ilan edildiği tespit edildi.

DADADOSK’un çoğunluk aranmayan olağanüstü genel kurul toplantısı için 01/04/2023 tarihinde saat 12.00’de Bülent Ecevit Kültür Merkezi çok amaçlı salonunda, olağanüstü genel kurula katılma hakkına sahip 154 üyeden 23’ünün katılımı ile başlamış olup, hazırun listesindeki imzaları kontrol edildiğinde, 2. Toplantı yeter sayısının sağlandığı tespit edildi

Yönetim Kurulu adına Gülhan Keleş’in açılış konuşması ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu gereği kulüp tüzüğünü, idari ve mali yapısını ilgi kanun hükmüne uygun hale getirmek amacıyla Olağanüstü Genel Kurul kararı alındığına dair bilgilendirmesi müteakiben yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından Divan Heyetinin oluşturulmasına geçildi.

Gündemin 4. maddesi doğrultusunda Divan Başkanlığına Emrah Kırımsoy, Divan Katip Üyeliği’ne Nezahat Eke ve Hasan Hüseyin Dönmez önerildi. Yapılan açık oylama ile divan kurulu oy birliği ile oluşturuldu.

Divan kurulu başkanı toplantı gündemini okuyarak gündeme ilave edilecek bir konu olup olmadığını ve gündem sıralamasında değişiklik ihtiyacı olup olmadığını sordu. Gündeme, yeni spor branşları (bisiklet ve bocce vb.) açılması; spor okulları, kurslar, seminerler ile her türlü spor faaliyetine katılacak olan kişilerden alınacak ücret ve kayıt kabul şartlarını belirleme konularında Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi; olağan genel kurul toplantılarında olduğu gibi faaliyet raporu, bütçe ve tahmini bütçenin sunulması ve ibraları hususlarının eklenmesi ve aşağıdaki sıralama ile devam edilmesi önerildi. Öneriler oy birliği ile kabul edildi. Buna göre aşağıdaki gibi yeniden düzenlenen gündem takip edilerek toplantıya devam edildi.

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Bilgilendirme konuşması
 4. Divan teşkili
 5. Toplantı gündeminin varsa değişiklik önerileriyle görüşülmesi ve onaylanması
 6. Faaliyet raporu, Bütçe ve Denetim Kurulu raporunun sunulması ve ibraları
 7. Tahmini Bütçenin sunulması
 8. Kulüp tüzüğünün 7405 sayılı kanun ve yönetmeliği kapsamında değiştirilmesi
 9. Yeni spor branşların (bisiklet ve bocce vs) açılması; spor okulları, kurslar, seminerler ile her türlü spor faaliyetine katılacak olan kişilerden alınacak ücret ve kayıt kabul şartlarını belirleme konularında Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi;
 10. Kurullarının seçimi
 11. Dilekler ve kapanış

Gündemin 6. maddesi gereğince faaliyetlere yönelik bilgilendirme konuşması Gülhan Keleş tarafından yapıldı. Son genel kurul toplantısından bu yana yapılan faaliyetlerden derlenen fotoğraflardan oluşan video gösterimi sunuldu. Faaliyet raporu ve bütçe, Özge Ç. Denizci tarafından okundu. Denetim Kurulu raporu Banu Barbaros tarafından okundu. Raporlar tek tek görüşe ve ibraya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 7. Maddesi gereğince tahmini bütçe okundu. Görüşe sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. Maddesine geçildi. Tüzüğün 7405 sayılı kanun ve yönetmeliği doğrultusunda değiştirilmesi konusunda öneriler görüşüldü. Kanun ve yönetmeliğe uygun hale getirme amacıyla söz konusu değişikliklere dair ayrı ayrı bilgilendirmeler yapıldı:

 • Tüzükte yer alan “dernek” ibaresinin kaldırılması,
 • Yeni üye giriş ücreti 50.-TL., üye aidatı 10.-TL/ay olmak üzere değiştirilmesi
 • Genel kurul tarihlerinin “3 yılda bir Nisan ayında” yapılması
 • Kulüp organlarının görev ve sorumluluklarının ayrıntılandırılması
 • Kulüp Başkanlığının en fazla iki dönem sürdürülmesi
 • Gelir türlerinin çeşitlendirilmesi (Sponsorluklar, reklam, sporcu transferi vb.)

Söz konusu öneriler tek tek görüşe ve onaya sunuldu. Yeni tüzük değişikliği oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. Maddesine geçildi. Yeni spor branşların (bisiklet ve bocce vs) açılması; spor okulları, kurslar, seminerler ile her türlü spor faaliyetine katılacak olan kişilerden alınacak ücret ve kayıt kabul şartlarını belirleme konularında Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi hususu görüşüldü. Konuyla ilgili olarak;

 1. Yeni spor branşların (bisiklet ve bocce vs) açılması için Yönetim Kurulu’na oy birliği ile yetki verildi.
 2. Spor okulları, kurslar, seminerler ile her türlü spor faaliyetine katılacak olan kişilerden alınacak ücret ve kayıt kabul şartlarını belirleme konularında Yönetim Kuruluna oy birliği ile yetki verildi.

Gündemin 10. Maddesine geçildi. Kurullarının seçimine geçildi. Yeni dönemde kurullara aday olmak isteyen kişiler olup olmadığı soruldu. Divan başkanlığına sunulan Gülhan Keleş başkanlığında 5 asıl 5 yedek yönetim kurulu üye adayı ile 3 asıl 3 yedek denetim kurulu üye adayından oluşan liste okundu ve başka bir listenin olup olmadığı soruldu. Başka bir önerinin olmaması üzerine önerilen liste açık oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada yönetim ve denetim kurulu üyeliklerine aşağıda isimleri bulunan kişiler oy birliği ile seçildi.

YÖNETİM KURULU ASİL                                           YÖNETİM KURULU YEDEK

ADI SOYADI                                                                       ADI SOYADI          

1          GÜLHAN KELEŞ                                        1   ÜMİT KIRCALI      

2          AYŞE BANU BARBAROSOĞLU                 2    SİBEL YÜKSEL      

3          FİLİZ İPEK                                                  3    CABİR NUR

4          ÖZGE ÇİĞDEM DENİZCİ                         4  DUYGU ÖZAŞIK ÇAMUR           

5          NURGÜL DÖNMEZ                                   5     C.NURTEN ŞİMŞEK          

 

DENETLEME KURULU ASİL                              DENETLEME KURULU YEDEK

ADI SOYADI                                                                      ADI SOYADI

1          ÇİÇEK AKBABA                                     1    BURCU GÖKGÖL  

2          SİBEL YÜZAKI                                       2    NEBİLE MERVE YETİŞİR           

3          ARZU ÇAĞALA                                        3     HATİCE DÜZAĞAÇ

           

Gündemin 11. Maddesine geçildi. Dilekler alındı. Söz konusu dilek ve öneriler;

 • Tırmanış faaliyetlerinin güçlendirilmesi,
 • Web sayfasının revize edilmesi ve farklı dillerde yayımlanmasının sağlanması (Bkz. https://www.dadadosk.org/)
 • Faaliyetlerin yıllık planlamasının yapılması ve önceden duyurulması
 • DADADOSK’un gerek görünürlülüğünün arttırılması, gerek aidiyet bağlarının güçlendirilmesi gerekse gelir getirici etkinliklerin çeşitlenmesine katkıda bulunmak amacıyla giyecek, bandana vb. üretimi yapılması,
 • Tüzük ve isim değişikliği sonunda logo değişikliği yapılması gerekliliği, logodaki kadın temsiliyeti ve bisiklet vurgusunun çok değerli olduğu belirtilerek; bisiklet branşının açılması ile sonbaharda bisiklet festivali organizasyonu yapılması
 • Üyeler arası iletişimi güçlendirmeye yönelik yeni bir whatsaap grubu oluşturulması veya var olan gruptakilerin üye olmasının sağlanması
 • DADADOSK’un iştirakçisi olduğu “Kızılkiraz Kuşu” gibi çalışmalarla çocuklara yönelik çalışmaların güçlendirilmesi (Bkz. https://www.instagram.com/kizilkirazkusu/)
 • 2017 yılında kurulan DADADOSK’un kısa zamanda çokça değerli ve etkili çalışmalar yapmış olduğu, bunun sürmesi ve sadece kurulların çalışmaları ile değil tüm üye ve gönüllülerinin katılımı ile faaliyetlerin geliştirilmeye devam etmesi

Konularında dilek ve öneriler paylaşıldı.

Dilek ve temennilerin tamamlanmasının ardından söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Olmadığı anlaşıldığından divan heyetinin genel kurula teşekkür konuşması ve yeni yönetime başarılar dilekleriyle toplantı 13.50’de sonlandırıldı. 3 sayfadan oluşan bu tutanak toplantı sonrasında dijital ortamda tutulmuş ve çıktı alınarak imzalanmıştır.

 

Divan Başkanı                        Divan Katip Üyesi           Divan Katip Üyesi

Emrah Kırımsoy                     Nezahat Eke                   Hasan Hüseyin Dönmez

 

Bir Cevap Yazın